Quốc tế

Porsche vinh danh 911 "lên tận mây xanh"

(Autovina) - Porsche 911 "bay lên mây" nhân kỷ niệm ngày đầu tiên ra đời từ nhà máy ở Đức.