Khai trương Hall 4 mới của Bangkok International Motor Show với bộ sưu tập siêu xe

Hall 4 năm nay được khai trương với các siêu xe (Super cars) như Rolls Royce và các Siêu xe thể thao (Huper cars) như Ferrari hay Lamborghini…

bangkok-international-motor-show-45-hall-4-autovina-1712051035.jpg
 

Autovina, 28.03.2024 BIMS 45 năm nay với quy mô 49 hãng xe tham gia cho thấy mức tăng trưởng của ngành ô tô Thái Lan lại như mức trước khủng hoảng Covid-19. Đặc biệt BIMS 45 năm nay được mở rộng với khu MPACT-4 (IMPACT Forum Hall-4), nâng tổng diện tích không gian triển lãm trong nhà lên tới 76.000 m2 (so với 60.000 m2 trước đây) với số đầu tư hơn 300 triệu Baht.

Khu trưng bày Hall 4 năm nay được khai trương với thiết kế đặc biệt dành riêng cho một bộ sưu tầm cá nhân bao gồm các siêu xe (Super cars) như Rolls Royce và các Siêu xe thể thao (Huper cars) như Ferrari hay Lamborghini…

Xem thêm những hình ảnh các siêu xe dưới đây:

bangkok-international-motor-show-45-hall-4-autovina-2-1712051035.jpg

bangkok-international-motor-show-45-hall-4-autovina-4-1712051034.jpeg
 
bangkok-international-motor-show-45-hall-4-autovina-6-1712051034.jpeg
 
bangkok-international-motor-show-45-hall-4-autovina-1-4-1712051034.jpeg
 
bangkok-international-motor-show-45-hall-4-autovina-3-1712051034.jpeg
 
bangkok-international-motor-show-45-hall-4-autovina-5-1712051034.jpeg
 
bangkok-international-motor-show-45-hall-4-autovina-1-3-rr-phantom-1712051034.jpeg
 
bangkok-international-motor-show-45-hall-4-autovina-1-2-1712051034.jpeg
 
bangkok-international-motor-show-45-hall-4-autovina-7-1712051034.jpeg
 

 

Link nội dung: https://www.autovina.com/khai-truong-hall-4-moi-cua-bangkok-international-motor-show-voi-bo-suu-tap-sieu-xe-a24616.html