Honda Việt Nam khuyến mại các dòng xe ô tô trong tháng 5 năm 2024

Honda Việt Nam HVN khuyến mại hấp dẫn dành cho các dòng xe ô tô từ ngày 06 đến hết ngày 31 tháng 05 năm 2024

honda-cr-v-autovina-1714757193.jpg
 

Trong tháng 5 năm 2024, Honda Việt Nam HVN phối hợp cùng hệ thống Nhà Phân phối triển khai chương trình khuyến mại hấp dẫn dành cho các dòng xe ô tô từ ngày 06 đến hết ngày 31 tháng 05 năm 2024, với :

honda-thang-5-2024-autovina-1714757322.jpg

 
honda-promotion-hr-v-civic-accord-autovina-1714757547.jpg
 
honda-city-autovina-1714757796.jpg
 

 

Link nội dung: https://www.autovina.com/honda-viet-nam-khuyen-mai-cac-dong-xe-o-to-trong-thang-5-nam-2024-a24625.html