An toàn

Tương lai của xe điện là đây?

(Autovina) - Một chiếc xe chạy điện, thân thiện với môi trường đến mức có thể không gây thiệt hại khi va chạm, liệu sẽ trở thành xu hướng của tương lai?