Trong nước

Khai mạc “TRIỂN LÃM CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM – NHẬT BẢN LẦN THỨ 10” và “TRIỂN LÃM CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO PHỤ TÙNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 14” tại Hà Nội

Khai mạc Triển lãm Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam-Nhật Bản” (SIE) và Triển lãm công nghệ chế tạo phụ tùng công nghiệp (VME) nhằm thắt chặt quan hệ giao thương giữa Việt Nam - Nhật Bản