Giải trí

Honda trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một, lớp Hai tại thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Honda Việt Nam (HVN) phối hợp cùng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia (ATGT QG) tiếp tục tổ chức sự kiện trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp Một, lớp Hai và đào tạo kiến thức an toàn giao thông cho học sinh và phụ huynh tại thành phố Hồ Chí Minh.