Trải Nghiệm Chuyên Sâu

Toyota Prius Hybrid 2010 : Siêu tiết kiệm nhiên liệu

(Autovina) - Trong tình hình giá xăng dầu mỗi lúc một tăng cao, nạn ô nhiễm môi trường đang trở thành vấn đề cấp bách thì việc sử dụng xe hybrid là điều đáng ủng hộ.