Quốc tế

Triển lãm Ô tô Quốc tế Geneva bị hủy

Triển lãm Ô tô Quốc tế Geneva đã bị hủy bỏ năm thứ tư liên tiếp và thay vào đó sẽ được tổ chức độc quyền tại Doha, Qatar vào năm 2023.