Quốc tế

Honda nhận cọc CB500X phiên bản mới

Honda CB500X 2022 với phuộc hành trình ngược và hệ thống phanh trước mới an toàn hơn, dự kiến sẽ giữ nguyên giá bán như bản 2021.