Quà vàng ngập lối Tháng 10 tại Kường Ngân

Tháng 10 Thu sang, Kường Ngân lại triển khai chương trình khuyến mại Quà vàng ngập lối