HOG Hà Nội tham gia Lễ Khánh thành đôi Rồng gốm Thăng Long - Hà Nội

(Autovina) - Khai trương tuyến du lịch văn hóa lịch sử Hồ Tây bằng xe điện