VinaVenture

Trải nghiệm cùng Mercedes C200 & E300

Tạm quên đi công việc bộn bề trên bàn giấy, tạm hoãn lại những cuộc hẹn thương thảo hợp đồng dang dở,… chúng tôi 5 người, 5 công việc khác nhau, 5 cá tính khác nhau cùng chạy theo tiếng vẫy gọi của đam mê, niềm đam mê được cầm lái, được trải nghiệm và khám phá. (Xem thêm ảnh tại đây)